Sajtóvisszhang (válogatás)

 

Francia:

Le Figaro (Pierre Petit)

A tökéletes romantikára és az orosz zenére épülő műsor arra a megállapításra késztet bennünket, hogy a Liszt verseny győztesének játékára ritka kiteljesedettség jellemző. Gazdag hangzásvilágú, a lépcsőzetesen jól egymásra épülő szintek mindig követhető körvonallá rendeződnek, a billentésre a szüntelen kiélezett érzékenység jellemző. Szép Rachmaninovokat

és egy csodálatos Liszt által készített Wagner-átiratot, és mindenekfelett a második részben egy referencia-értékű Liszt-szonátát hallhattunk, amelyben miden tökéletes logika szerint hömpölygött, és ahol minden egyes hanjegynek, még a legszédítőbb futamokban is kirajzolódott az igazi értéke.

 

A Mermozon rendezett 42. Komolyzenei Fesztivál alkalmával (Alain Duault)

Azok, akik hallották Mocsári Károlyt, amint Liszt Magyar Fantáziáját felizzította, megérezhették a benne lakozó művészt.

 

Diapason (Etienne Moreau)

Bartók: Rapszódia, op. 1. szóló zongorára

A fegyelmezett Mocsári Károly interpretációja messze meghaladja idősebb pályatársáét.

 

Angol:

 

The Times, Nagy-Britannia (Joan Chissel)

Mocsári Károly, a Terence Judd-díj győztese csúcsformában volt a hazai pályán, különösképpen Liszt Szonátájának kiterjedt összefoglalásakor, amelyben a súlyos drámaiságot valóságos lírai költészet egyenlítette ki.

 

The Daily Telegraph, Nagy-Britannia (Betty Besso)

Egy igazi művész virtuóz előadása. Olvasatai magabiztosságukkal, félelmetes, de egyben kontrollált erejükkel, valamint a frazeálás és a rubátók szépségével tűntek ki.

 

Financial Times, Nagy-Britannia (Dominique Gilles)

Briliáns fiatal művész (?) telve ragyogó képzelőerővel és találékonysággal. Rachmaninov III. zongoraversenyét játszotta, amely ellenállhatatlanul Horowitz korai, Fritz Reinerrel készített felvételét juttatja eszünkbe ? ugyanolyan kaland iránti érzékkel, hirtelen és átható hangsúlyokkal, varázslatos kis kiszólásokkal telítve.

 

 

Dán:

Jyllands Posten , Koppenhága (Jakob Wivel)

Mocsári Károly egyedülálló lírai zenész.

 

 

Magyar:

 

Kritika (Fittler Katalin)

Mocsári Károly (?) versenyekre, győzelmekre predesztinált alkat, aki úgy tud zongorázni, hogy nem talál önmaga számára nehéz játszanivalót. Tudásból eredő fölény jellemzi, s a produkciói után: elégedettség. December 10-én Rachmaninov négy darabja és Chopin g-moll balladája után készülő Liszt-lemezének egész programját lejátszotta: a h-moll balladát, a B-A-C-H fantázia és fúgát, egy hangversenyetűdöt (La Legerezza), a Funérailles-t és a Dante-szonátát. Minden elismerést megérdemlő, profi zongorázást hallottunk. (?) Csodálatra méltó ez a virtuozitás, mindenképpen kihívás azoknak a kollégáknak, akik ugyane kompozíciókat kívánják műsorukra tűzni, illetve repertoárjukon tartani. (?) Könnyű lehet lemezt készíteni olyan zongoristával, aki pódiumon ennyire tökéletes.

 

Új Magyarország (Kerényi Mária)

Nagy várakozással ültem be a Vígadó nézőterére a Cziffra György emlékének ajánlott zongoraestre, amelyet a mester által létrehívott alapítvány három egykori ösztöndíjasa adott a Tavaszi Fesztivál keretében. Mocsári Károly, Oravecz György és Székely István.

            Az estet Mocsári nagyszabású Funérailles-tolmácsolása nyitotta. (?) Engem a második félidő ihlettel és költői szenvedéllyel teljes fináléja ragadott meg: a Zarándokévek svájci albumának legterjedelmesebb, filozofikus mélységeket és érzelmi csúcspontokat egyaránt bemutató fejezete, az Obermann völgye Mocsári Károly előadásában az est élményévé emelkedett. Kirobbanóan tehetséges, gondolatokban gazdag, önálló szemlélettel rendelkező művész ez a Párizsban élő fiatalember, aki elég ritkán jelenik meg hazája hangversenyéletében ? gondolom azért, mert kevés meghívást kap. Noha az elmaradt találkozásokkal mi leszünk szegényebbek. De hát Cziffrát is a franciák becsülték rögtön a saját értékén, nem a honfitársai?

 

 

Népszabadság  (Breuer János)

(?)Mocsári Károly Liszt Á.dúr zongoraversenyét játszotta (1923-ban Dohnányi a Magyar fantáziát).Hatalmas erejű produkció volt ez,lehengerlően lendületes az indulóintonációkban, mélyen költői a lírai részekben.Pianisztikusan éppoly jelentékeny, mint kifejezésben.(?)

 

 

Magyar Hírlap  (Dolinszki Miklós) 1991-ből !!

Mocsári Károly egyike azon ifjú zenészek sokaságának , akik az utóbbi időben távoztak az országból, és nagyobb veszteség a zeneéletet aligha érhette volna.Az , hogy az előző nagy generáció tíz évvel korábbi képéhez képest még sokkal több áll Mocsári előtt ,mint mögötte ,semmiképp sem értékítélet: a kiforratlanságnak még a nyomait is eltüntette játékából a harmincéves zongorista.Liszt-darabokból válogatott lemezén (rajta olyan népszerű művekkel, mint a Dante-szonáta, a Funérailles vagy a B-A-C-H fantázia és fúga) a zavartalan természetesség az első, ami feltűnik. Mintha mi sem volna természeteseb, mint a kimeríthetetlen színgazdagságnak ,  az anyagtalan virtuozitásnak és a katartikusan költői pauzáknak harmóniája. /Hungaroton/

Oldalmenü
Diavetítő